AUG 17 FRI – Thebarton Theatre – Adelaide, Australia – TICKETS

AUG 18 SAT – Metropolis Fremantle – Fremantle, Australia – TICKETS

AUG 22 WED – The Tivioli – Brisbone, Australia – TICKETS

AUG 23 THU – Sydney Opera House – Sydney, Australia – TICKETS

AUG 25 SAT – Sydney Opera House – Sydney, Australia – TICKETS

AUG 28 TUE – Powerstation – Auckland, New Zealand – TICKETS

AUG 29 WED – Powerstation – Auckland, New Zealand – SOLD OUT

AUG 30 THU – The Opera House – Wellington, New Zealand – TICKETS

SEPT 1 SAT – Festival Hall Melbourne – West Melbourne, Australia – TICKETS

 

more tour dates here →